BON NA CYFRYZACJĘ

Wsparcie MSP
w obszarze cyfryzacji

CEL FINANSOWANIA:
Łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki.

Darmowa konsultacja

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

6 września 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

20 września 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

20 października 2021

Szczegóły dofinansowania

Cel
konkursu

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Zamów darmową konsultację w Twoim managerem